http://www.ousob.com --- Legacy Redefined OuSob - File: /wwwroot/clipx/usr/include/linux/lockd/nlm.h

/* * linux/include/linux/lockd/nlm.h * * Declarations for the Network Lock Manager protocol. * * Copyright (C) 1996, Olaf Kirch <okir@monad.swb.de> */ #ifndef LINUX_LOCKD_NLM_H #define LINUX_LOCKD_NLM_H #include <linux/config.h> /* Maximum file offset in file_lock.fl_end */ # define NLM_OFFSET_MAX ((s32) 0x7fffffff) # define NLM4_OFFSET_MAX ((s64) ((~(u64)0) >> 1)) /* Return states for NLM */ enum { NLM_LCK_GRANTED = 0, NLM_LCK_DENIED = 1, NLM_LCK_DENIED_NOLOCKS = 2, NLM_LCK_BLOCKED = 3, NLM_LCK_DENIED_GRACE_PERIOD = 4, #ifdef CONFIG_LOCKD_V4 NLM_DEADLCK = 5, NLM_ROFS = 6, NLM_STALE_FH = 7, NLM_FBIG = 8, NLM_FAILED = 9, #endif }; #define NLM_PROGRAM 100021 #define NLMPROC_NULL 0 #define NLMPROC_TEST 1 #define NLMPROC_LOCK 2 #define NLMPROC_CANCEL 3 #define NLMPROC_UNLOCK 4 #define NLMPROC_GRANTED 5 #define NLMPROC_TEST_MSG 6 #define NLMPROC_LOCK_MSG 7 #define NLMPROC_CANCEL_MSG 8 #define NLMPROC_UNLOCK_MSG 9 #define NLMPROC_GRANTED_MSG 10 #define NLMPROC_TEST_RES 11 #define NLMPROC_LOCK_RES 12 #define NLMPROC_CANCEL_RES 13 #define NLMPROC_UNLOCK_RES 14 #define NLMPROC_GRANTED_RES 15 #define NLMPROC_NSM_NOTIFY 16 /* statd callback */ #define NLMPROC_SHARE 20 #define NLMPROC_UNSHARE 21 #define NLMPROC_NM_LOCK 22 #define NLMPROC_FREE_ALL 23 #endif /* LINUX_LOCKD_NLM_H */